قابليت بسيار بالا در آناليز ديناميکي شبکه هاي لوله کشي(بويژه خطوط انتقال سيال) همراه با محاسبه نيروهاي ناپايدار هيدروليکي از ويژگي هاي نرم افزار pipe  net مي باشد. 

معرفی دوره

قابليت بسيار بالا در آناليز ديناميکي شبکه هاي لوله کشي(بويژه خطوط انتقال سيال) همراه با محاسبه نيروهاي ناپايدار هيدروليکي از ويژگي هاي نرم افزار pipe  net مي باشد. در سيستم هايي که موج هاي فشاري ناشي از باز و بسته شدن شيرآلات، خاموش شدن ناگهاني پمپ يا توربين بخار و … وجود دارد نيروهاي غيرمتقارن بزرگي توليد مي شود و بدليل همين نيروهاي هيدروليکي ناپايدار، خطر شکستگي شبکه لوله کشي و خسارات ناشي از آن وجود خواهد داشت.

اهداف دوره

آناليز ديناميکي شبکه هاي لوله کشي و مشاهده موج هاي فشاري به صورت گرافيکي (نمودار و انيميشن) امکان بررسي راه حل هاي موجود به منظور کاهش موج هاي فشاري و به تبع آن نيروهاي ناپايدار هيدروليکي (از قبيل استفاده از اکومولاتور، تانک سرج، تغيير در نحوه باز و بسته شدن شيرها و …)

محتوای دوره

  • اصول و تئوری محاسبات هيدروليكی برای محاسبه قطر لوله و افت فشار
  • مباحث مربوط به تئوری پمپ‌ها و شيرهای کنترل
  • معرفی نرم‌افزار Pipenet و مقايسه آن با ساير نرم‌افزارها
  • معرفی ماژول های نرم‌افزار Pipenet و كاربرد آن‌ها
  • آشنایی با فضا و منوی نرم‌افزار Pipenet
  • طراحی سيستم‌های PIPING & Utility با استفاده از ماژول  Standard
  • حل مثال مربوط به سیستم توزیع آب، گاز، بخار و سیستم‌های بسته
  • آشنایی با اصول اولیه اطفاء حریق
  • طراحی Deluge System با استفاده از ماژول  Spray
  • استفاده و حل مثال برای ماژول  Transient

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان شیمی، مکانیک و کلیه رشته های مرتبط

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان