نرم افزار The Hydrologic Engineering Center River Analysis System یا HEC-RAS توسط مهندسان ارتش ایالات متحده امریکا ساخته شد و به رایگان در دسترس عموم قرار گرفت

معرفی دوره

نرم افزار The Hydrologic Engineering Center River Analysis System یا HEC-RAS توسط مهندسان ارتش ایالات متحده امریکا ساخته شد و به رایگان در دسترس عموم قرار گرفت . HEC-RAS قادر به محاسبه و بيرون دادن اطلاعات زيادي از جمله موارد زير است: 1) پروفيل طولي رودخانه 2) منحني سنجه آب كه نسبت تراز سطح آب به دبي را نشان مي دهد. 3) همچنين HEC-RAS قابليت ترسيم يك متغير دلخواه در مقابل متغير ديگر را دارد. 4) نمودارهاي سه بعدي از رودخانه نيز در دسترس مي باشد. 5) انواع خروجي هاي جدول گونه كه يا از طريق HEC-RAS تعريف شده يا توسط كاربر مي تواند تعريف شود نيز از قابليت هاي اين نرم افزار است. براي نمونه يكي جدول خروجي مفصل مقطع عرضي مي باشد كه شامل اطلاعاتي مانند :شيب خط انرژي، تراز خط انرژي، سرعت، تراز سطح آب، عمق بحراني و … مي باشد. جدول ديگري به نام جدول توزيع جريان وجود دارد كه براي مشاهده خروجي توزيع جريان محاسبه شده در هر مقطع عرضي كه در آن اين نوع از خروجي درخواست شده است، ايجاد گرديده است. دیگر ویژگی ها : آنالیز جریان ماندگار و ناماندگار طراحی کالورت طراحی پل طراحی سازه های جانبی (Lateral Structures ) طراحی سریز ها و …

اهداف دوره

برنامه هک راس توانایی مدل کردن کامل شبکه ها ،کانال ها و رودخانه های شاخه ای یا تکی را دارا می باشد. این برنامه می تواند جریان های ماندگار یا ناماندگار ، زیر بحرانی یا فوق بحرانی را به خوبی ترسیم کند.

محتوای دوره

 • معرفی نرم­افزار HEC-RAS
 •  گام های ایجاد یک مدل هیدرولیکی با HEC-RAS
 • مثال کاربردی
 • کار با پروژه ها
 •  وارد کردن و ویرایش داده های هندسی
 • تحلیل جریان ماندگار
 •  تحلیل جریان غیر ماندگار
 •  مشاهده نتایج
 • انجام تحلیل پخش سیلاب
 • اشکال  یابی در HEC-RAS
 • محاسبه آبشستگی در پل ها
 •  طراحی و اصلاحات در کانال
 •  استفاده از داده های GIS در HEC-RAS
 • توابع طراحی کانال پایدار
 •  مولفه های پیشرفته برای روندیابی جریان غیرماندگار
 •  تحلیل انتقال رسوب
 • روشهای تحلیل اثرات رسوب
 •  تحلیل کیفیت آب

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران، آب و هدرولوژی آشنایی با هیدرولیک کاناها یا هیدرولیک انهار و هیدرولیک انتقال رسوب

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان