این نرم‌افزار بر پایه اتوکد طراحی و عرضه شده است و برای ترسیمات پایهٔ دو بعدی خود از آن بهره می‌برد. بنابراین برای کار کردن با مکانیکال دسکتاپ نیاز به فراگیری اتوکد نیز می‌باشد. 

معرفی دوره

این نرم‌افزار بر پایه اتوکد طراحی و عرضه شده است و برای ترسیمات پایهٔ دو بعدی خود از آن بهره می‌برد. بنابراین برای کار کردن با مکانیکال دسکتاپ نیاز به فراگیری اتوکد نیز می‌باشد. مکانیکال دسکتاپ با ارائه تمامی امکانات مربوط به مدل سازی، مونتاژ، مجموعه سازی، کاتالوگ قطعات استاندارد آماده، ایجاد روابط مکانی قطعات، تعریف نماهای انفجاری، تولید نقشه‌های دوبعدی حرفه‌ای و بسیاری از موارد دیگر به یک مجموعه کامل و بدون نقص برای طراحی مهندسی می‌باشد. مزایای این نرم افزار:

 • افزایش سرعت پروسه طراحی بخاطر حذف مرحله نقشه کشی و نقشه خوانی
 • جلوگیری از اشتباهات ناخواسته بخاطر استفاده از مدل سه بعدی بجای دو بعدی
 • امکان محدود کردن طرح با قید گذاری و تلرانس گذاری
 • امکان تهیه نقشه‌های انفجاری، لیست قطعات و شماره گذاری خودکار انها
 • امکان تهیه نقشه‌های دو بعدی و برشها از طرحهای سه بعدی
 • امکان مونتاژ قطعات
 • امکان تحلیل مدل از نظر مقاومت مصالح
 • امکان استفاده از نرم‌افزارهای دیگر مانند انجام مراحل ماشین کاری NC

اهداف دوره

آشنایی با مدل‌سازی و طراحی به کمک نرم‌افزار Mechanical Desktop

محتوای دوره

 • تعریف مقطع و مقید نمودن آن (Sketch profile , Constrain)
 • تعریف دستورات دو بعدی و سه بعدی
 • بررسی کلیه دستورات جامدسازی
 • بخش مونتاز (Assembly)
 • بخش نماگیری و برش‌ها (Drawing-Section)
 • مدل‌سازی سطوح (Surface)
 • آنالیز و طراحی با Power pack
 • حل تمرین عملی و Power pack

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان مکانیک

مدت دوره

32 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان