همان‌طور که در معرفی دوره مقدماتی نرم‌افزار ABAQUS گفتیم، آباکوس مجموعه‌ای از قابلیت‌های مالتی فیزیک مثل جفت‌های صوتی-ساختاری، فیزوالکتریک و ظرفیت منافذ ساختاری را فراهم می‌آورد که باعث اهمیت آن برای مدل‌سازی‌های سطح تولید در زمینه‌های مختلف می‌شود.

معرفی دوره

همان‌طور که در معرفی دوره مقدماتی نرم‌افزار ABAQUS گفتیم، آباکوس مجموعه‌ای از قابلیت‌های مالتی فیزیک مثل جفت‌های صوتی-ساختاری، فیزوالکتریک و ظرفیت منافذ ساختاری را فراهم می‌آورد که باعث اهمیت آن برای مدل‌سازی‌های سطح تولید در زمینه‌های مختلف می‌شود. در دوره آموزش پیشرفته نرم‌افزار ABAQUS، بر آنیم تا شما را به صورت کامل‌تر و کاربردی‌تر با این شبیه‌ساز قدرتمند مهندسی آشنا کنیم و کاربران حرفه‌ای را در حل تحلیل‌های خطی و غیرخطی با استفاده از این نرم‌افزار یاری رسانیم.

اهداف دوره

قابلیت حل مسایل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده‌ترین مدل‌سازی غیرخطی

محتوای دوره

  • مقایسه‌ی نمودار هیسترزیس تیر با بال کاهش‌یافته و تیر با اتصال معمولی
  •   مدل‌سازی دیوار برشی فولادی با سخت‌کننده قطری و صحت‌سنجی با مقاله
  •   مدل‌سازی دیوار مصالح بنایی با FRP
  •   تیر و ستون بتن مسلح فولادی در قاب بتنی تحت بارگذاری چرخه‌ای
  •   مدل‌سازی مهاربند هم‌گرا و واگرا

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک کلیه گرایش‌ها

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان