نرم افزار SewerGEMS یکی دیگر از محصولات شرکت bentley است که برای مدلسازی و طراحی خطوط و شبکه های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد .اين نرم افزار به كاربر امكان تهيه پروفيل طولي از خط شبكه مي دهد. اين قابليت به كاربر كمك مي كند كه تحليل و بررسي بهتري از نحوه اجراي خط لوله داشته باشد و با توجه به محدوديت هاي آيين نامه اي و يا پروژه اي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

معرفی دوره

نرم افزار SewerGEMS یکی دیگر از محصولات شرکت bentley است که برای مدلسازی و طراحی خطوط و شبکه های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد .اين نرم افزار به كاربر امكان تهيه پروفيل طولي از خط شبكه مي دهد. اين قابليت به كاربر كمك مي كند كه تحليل و بررسي بهتري از نحوه اجراي خط لوله داشته باشد و با توجه به محدوديت هاي آيين نامه اي و يا پروژه اي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. همچنين اين نرم افزار امكان نمايش كليه پارامترهاي لازم و ضروري از جمله سرعت، شيب و …. را به شكل جدولي كاربردي در اختيار كاربر قرار مي دهد. امكان نمايش پارامترهاي مد نظر كاربر به تفكيك رنگ و به منظور تسريع در تحليل و بررسي آن از قابليت هاي ديگر اين نرم افزار به شمار مي رود.

اهداف دوره

کاربر با آموزش اين نرم افزار در پايان دوره قادر به انجام بخش هاي زير مي باشد:‌ 1 طراحي شبكه ها فاضلاب شهري 2 بررسي پروفيل ها و خروجي برنامه 3 نحوه ايجاد مقاطع مختلف 4 نحوه محاسبه مقدار فاضلاب خروجي شهر به تفكيك جمعيت

محتوای دوره

  • مشخصات و معيارهاي فني و هيدروليكي
  •  روش هاي محاسباتي
  • محدوديت ها و ضوابط تعيين شيب
  • عمق نصب فاضلابروها
  • نحوه محاسبه مقدار فاضلاب بر اساس جمعيت شهر
  • طراحي شبكه فاضلاب براي شهر
  • نحوه اختصاص بار وارده بر آدم روها
  • نحوه نمايش پروفيل ها و بررسي آنها
  • نحوه ايجاد منهول ريزشي
  • نحوه ايجاد محدوديت در طراحي شبكه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران آب

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان