نرم افزار ‏Primavera Pertmaster‏ يكي از قدرتمندترين نرم افزارهاي مديريت ريسك پروژه مي باشد كه توسط ‏شركت ‏Primavera‏ توسعه داده شده است. اين نرم افزار براي انجام آناليز ريسك بر روي پروژه ها از شبيه سازي ‏مونت كارلو استفاده مي كند. ‏ در اين نرم افزار علاوه بر قابليت بهره گيري از ابزارهاي مناسب جهت ورود ريسك و رتبه بندي آن در پروژه، امكان ‏برنامه ريزي پروژه هاي ‏PERT‏ و ‏GERT‏ در شرايط عدم قطعيت نيز وجود دارد.‏

معرفی دوره

نرم افزار ‏Primavera Pertmaster‏ يكي از قدرتمندترين نرم افزارهاي مديريت ريسك پروژه مي باشد كه توسط ‏شركت ‏Primavera‏ توسعه داده شده است. اين نرم افزار براي انجام آناليز ريسك بر روي پروژه ها از شبيه سازي ‏مونت كارلو استفاده مي كند. ‏ در اين نرم افزار علاوه بر قابليت بهره گيري از ابزارهاي مناسب جهت ورود ريسك و رتبه بندي آن در پروژه، امكان ‏برنامه ريزي پروژه هاي ‏PERT‏ و ‏GERT‏ در شرايط عدم قطعيت نيز وجود دارد.‏ اين نرم افزار اطلاعات بسيار ارزشمندي از وضعيت پروژه در شرايط غير قطعي در اختيار مديران پروژه قرار مي دهد ‏تا به وسيله آن بتوانند تصميم گيري هاي صحيح تري در مورد نحوه ادامه اجراي پروژه اتخاذ نمايند. ‏ علاوه بر اينكه اين نرم افزار قابليت برنامه ريزي كامل يك پروژه در شرايط قطعي يا غير قطعي و اجراي آناليز ريسك ‏را دارد، از آن مي توان به عنوان يك نرم افزار كمكي در كنار ساير نرم افزارهاي مديريت پروژه نظير ‏Primavera‏ يا ‏Microsoft Office Project‏ براي انجام آناليز ريسك و انتقال اطلاعات بين آنها استفاده كرد.

اهداف دوره

 • هدف از برگزاري اين دوره ارتقاء دانش و مهارت هاي مديران و دست اندر كاران پروژه ها به ويژه متوليان پروژه هاي صنعتي در پياده سازي دانش، روش ها و ابزار هاي روز دنيا در مديريت ريسك مي باشد

محتوای دوره

 • آشنا نمودن شركت كنندگان با مفاهيم ريسك
 • عدم قطعيت در پروژه ها
 • آموزش فرايند مديريت ريسك و ارائه فرم ها و چك ليست هاي مربوط به هر مرحله شامل:
 • برنامه ريزي نحوه مديريت ريسك
 • شناسايي ريسك ها
 • تحليل كيفي ريسك
 • تحليل كمي ريسك و شبيه سازي عددي و نرم افزاري ريسك نگاهي اجمالي به انواع مختلف قرار داد ها و سيستم هاي اجرا و تحويل پروژه ها از نقطه نظرمديريت ريسك
 • آشنایی با ورودی ها و خروجی های حاصل از یک مدل تحلیل ریسک
 • شبیه سازی عملی اثر ریسک های محتمل بر نتیجه ارزیابی های اقتصادی،زمان،هزینه و منابع یک پروژه صنعتی
 • آموزش نرم افزار retsamtreP
 • تفسیر نتایج یک مدل ، تحلیل ریسک و تقسیم گیری بر اساس آنها

شرایط شرکت کنندگان

مديران پروژه ،مهندسين پروژه ،كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان