کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 MNG-01 مهندسي فروش و بازاريابي 24 تماس بگیرید 02632567441
MNG-02 اصول و فنون مذاكره تجاری 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-03 مدیریت دفاتر بیمه 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-04 بازاریابی بیمه 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-05 مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و استاندارد ISO 10002:2004 24 تماس بگیرید 02632567441
MNG-06 مهارتهای برقراری ارتباط موثر 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-07 مشتري مداري و روشهاي جلب رضايت مشتري 24 تماس بگیرید 02632567441
MNG-08 مدیریت خرید سفارشات خارجی 30 تماس بگیرید 02632567441
MNG-09 اعتبارات اسنادی انواع پرداخت های بین المللی (LC) 30 تماس بگیرید 02632567441
MNG-10 آشنايي با مكاتبات تجاري و بازرگاني 30 تماس بگیرید 02632567441
MNG-11 مدیریت نگهداری و تعمیرات 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-12 قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-13 مقررات صادرات و واردات 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-14 مهارت های ارتباطی برای مدیران اجرایی 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-15 اصول و مبانی مدیریت پروژه 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-16 مدیریت تحول 24 تماس بگیرید 02632567441
MNG-17 رفتار سازمانی 16 تماس بگیرید 02632567441
MNG-18 مدیریت عمومی 60 تماس بگیرید 02632567441
MNG-19 مدیریت استراتژیک 20 تماس بگیرید 02632567441
MNG-20 مدیریت منابع انسانی HRM 16 تماس بگیرید 02632567441