راهنمای استاندارد Project Management Body of Knowledge) PMBOK) برای تمام افرادی که به نحوی با پروژه سر و کار دارند نامی شناخته ‌شده و معتبر می‌باشد. این استاندارد که توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا (Project Management Institute-PMI) ارایه شده، بیانگر دانش پیکره‌بندی مدیریت پروژه که در گستره وسیعی به‌عنوان راهکارهای برتر شناخته‌ شده‌اند، می‌باشد. 

معرفی دوره

راهنمای استاندارد Project Management Body of Knowledge) PMBOK) برای تمام افرادی که به نحوی با پروژه سر و کار دارند نامی شناخته ‌شده و معتبر می‌باشد. این استاندارد که توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا (Project Management Institute-PMI) ارایه شده، بیانگر دانش پیکره‌بندی مدیریت پروژه که در گستره وسیعی به‌عنوان راهکارهای برتر شناخته‌ شده‌اند، می‌باشد. موسسه مدیریت پروژه امریکا که با داشتن بیش از 500 هزار عضو و PMP دارای سابقه درخشانی در زمینه مدیریت پروژه بوده، با ارایه مدرک حرفه‌ای مدیریت پروژه (Project Management Professional-PMP) گامی بزرگی در تربیت مدیران پروژه، دستیاران پروژه و اعضای تیم پروژه برداشته است. اخذ این مدرک می‌تواند مسیر شغلی جدیدی را برای تمام افرادی که به نحوی با فعالیت‌های پروژه‌های سروکار دارند ترسیم کند. این دوره بر اساس متن استاندارد PMBOK2012 تدریس می گردد. لذا برخورداری از دانش ابتدایی زبان انگلیسی، جهت فهم بهتر کلاس به کلیه متقاضیان دوره توصیه می گردد.

اهداف دوره

 • تسلط بر تکنیکهای عملی مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه پیاده سازی مثالهای عملی در یک پروژه

محتوای دوره

 • تعریف و مشخصه‌های پروژه
 • مدیریت پروژه ساختار شکست کار (SBW)
 • مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه
 • برنامه‌ریزی پروژه مدیریت و برنامه‌ریزی محدوده‌ی پروژه
 • مدیریت و برنامه‌ریزی زمان پروژه
 • مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه پروژه
 • مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت پروژه مدیریت
 • برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه مدیریت
 • برنامه‌ریزی تدارکات پروژه راهبری
 • هماهنگی و کنترل پروژه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین و مدیران و علاقمندان به مباحث مدیریت

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان