مدیریت پروژه حرفه ای یکی از مهمترین مدارک صنعتی برای مدیران پروژه است. برخلاف سایر مدارکی که فقط مختص به یک منطقه جغرافیایی و یا یک حوزه هستند ، PMP کاملا جهانی می باشد. مدیران در سرتاسر جهان پروژه های زیادی را از این طریق اداره می کنند. با گذراندن دوره  آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای PMP شما می توانید در هر صنعتی ، از هر روشی و در هر مکانی مشغول به کار شوید و درآمد شما در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

معرفی دوره

مدیریت پروژه حرفه ای یکی از مهمترین مدارک صنعتی برای مدیران پروژه است. برخلاف سایر مدارکی که فقط مختص به یک منطقه جغرافیایی و یا یک حوزه هستند ، PMP کاملا جهانی می باشد. مدیران در سرتاسر جهان پروژه های زیادی را از این طریق اداره می کنند. با گذراندن دوره  آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای PMP شما می توانید در هر صنعتی ، از هر روشی و در هر مکانی مشغول به کار شوید و درآمد شما در حد قابل توجهی افزایش می یابد. طبق گزارش های به عمل آمده ، افراد آشنا به PMP، بیست درصد بیشتر از همکاران خود که این دوره را نگذرانده اند، کسب در آمد دارند. منفعت گذراندن این دوره ها شامل حال کارفرمایان نیز می شود، چرا که آشنایی حدود یک سوم مدیران پروژه هایشان به PMP موجب می شود پروژه ها را با بهترین بودجه و حصول تمامی اهداف در زمان مقرر شده به اتمام برسانند. مدیریت پروژه حرفه ای بر این دلالت دارد که یک مدیر می تواند زبان جهانی مدیریت پروژه را متوجه شود و به این زبان با جوامع افراد حرفه ای، سازمان ها و متخصصین در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و در نتیجه به یک شخصیت مورد تحسین در اجرای پروژه ها تبدیل شود. این که مدیران پروژه زمان و توانشان را صرف کسب گواهی PMP می کنند حتی اگر در آینده برنامه ای برای کار کردن به عنوان یک مدیر پروژه نداشته باشند، بدین معناست که به عنوان یک فرد حرفه ای، حداقل تا حدودی مدیریت یک پروژه را متعهد می شوند و اهمیت این دوره را در پیشرفت شغلی مربوط به حیطه کاریشان درک می کنند.

اهداف دوره

آمادگی برای شرکت در آزمون PMI و پیاده کردن کلیه فرایندهای استاندارد PMBOK بر روی یک پروژه واقعـی به صورت کار گروهی در طول دوره

محتوای دوره

  • مدیریت یکپارچگی پروژه  – Project Integration Management
  • مدیریت محدوده پروژه – Project Scope Management
  • مدیریت زمان پروژه – Project Time Management
  • مدیریت هزینه پروژه – Project Cost Management
  • مدیریت کیفیت پروژه – Project Quality Management
  • مدیریت منابع انسانی پروژه – Project Human Resource Management
  • مدیریت ارتباطات پروژه – Project Communications Management
  • مدیریت ریسک پروژه – Project Risk Management
  • مدیریت تدارکات پروژه و مدیریت دعاوی پروژه – Project Claim Management
  • مدیریت ذینفعان پروژه – Project Stakeholders Management

شرایط شرکت کنندگان

مدیران عامل، پروژه و برنامه سازمان مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه تمامی علاقه مندان به مدیریت پروژه و دریافت مدرک PMI

مدت دوره

48 ساعت

قیمت دوره

1850000 تومان