آمار علم تصمیم ­گیری بر مبنای داده ­هاست و تجزیه و تحلیل­ های آماری معمولاً شامل محاسبات ریاضی حجیم و پیچیده می­باشد. به همین دلیل است که برای تحلیل این مسائل از نرم ­افزار­های متعدد آماری ازجمله minitab استفاده میشود.

معرفی دوره

آمار علم تصمیم ­گیری بر مبنای داده ­هاست و تجزیه و تحلیل­ های آماری معمولاً شامل محاسبات ریاضی حجیم و پیچیده می­باشد. به همین دلیل است که برای تحلیل این مسائل از نرم ­افزار­های متعدد آماری ازجمله minitab استفاده میشود. نرم­ افزار Minitab به جهت جامعیت و سهولت استفاده و کاربرد در تمامی مباحث موردنیاز آمار و کنترل کیفیت و قابلیت­های عمومی آن نظیر رسم نمودار­ها و راحتی کار با داده­ ها از سایر نرم­ افزار­ها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

اهداف دوره

آشنایی با قابلیت های نرم افزار در تجزیه و تحلیل آماری

محتوای دوره

 • آشنایی با محیط نرم افزار Minitab و مروری بر قابلیتها و منوهای نرم افزار
  • انواع داده ها
  • مرتب سازی و رتبه بندی داده ها
  • ابزارهای هفت گانه کیفیت
  • (Xbar-R ،Xbar-S ،I-MR ،C و U)
  • شاخصهای فرآیندی ومشخصات آنها
  • تعريف وضعيت موجود و هدف گذاري بر روی شاخصها
  • احتمالات
  • احتمال شرطی
  • توزیع های آماری و خواص آنها (توزیعهای گسسته و پیوسته)
  • آمار استنتاجي بر روی دادههای شاخصهای فرآیندی
  • رگرسيون
  • تحلیل سری زمانی بر روی شاخصهای فرآیندی
  • استفاده از نمودارهای کنترلی در پایش و بهبود شاخصها (SPC)
  • قابلیت اطمینان

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان رشته های مدیریت (کلیه گرایش ها)، صنایع، آمار و محاسبات و سایر علاقه مندان

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان