کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 ARC-01 کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته معماری – نظارت 90 تماس بگیرید 02632567441
ARC-02 کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته معماری – طراحی 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-03 نقشه كشي ساختمان به كمك نرم افزار Auto CAD 2D 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-04 نقشه كشي ساختمان به كمك نرم افزار Auto CAD 3D 20 تماس بگیرید 02632567441
ARC-05 طراحي سه بعدي به كمك نرم افزار ArchiCAD 24 تماس بگیرید 02632567441
ARC-06 معماری داخلی به کمک نرم افزار Autodesk Revit Architecture 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-07 ترسیم نقشه های معماری به کمک نرم افزار Revit Architecture 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-08 معماری داخلی محیط های مسکونی به کمک نرم افزار 3DMAX 40 تماس بگیرید 02632567441
ARC-09 معماری داخلی محیط های اداری و تجاری به کمک نرم افزار 3DMAX 40 تماس بگیرید 02632567441
ARC-10 دوره تکمیلی و کارگاهی معماری داخلی به کمک نرم افزار 3D MAX 40 تماس بگیرید 02632567441
ARC-11 نور پردازی به کمک نرم افزار Vray 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-12 طراحی و مدل سازی سه بعدی Google Sketch Up 20 تماس بگیرید 02632567441
ARC-13 طراحی صنعتی و معماری نرم افزار Rhinoceros (مقدماتی) 50 تماس بگیرید 02632567441
ARC-14 طراحی صنعتی و معماری نرم افزار Rhinoceros (پیشرفته) 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-15 طراحی و دیزاین نما خارجی 40 تماس بگیرید 02632567441
ARC-16 طراحی و دیزاین آشپزخانه 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-17 معماری و دکوراسیون داخلی 40 تماس بگیرید 02632567441
ARC-18 نقشه‌کشی (ترسیم فنی) 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-19 هندسه ترسیمی (پرسپکتیو) 30 تماس بگیرید 02632567441
ARC-20 اصول و مباني هنرهای تجسمی و رنگ شناسی 50 تماس بگیرید 02632567441