نقشه کشي تاسيسات HVAC به کمک نرم افزار AutoCAD

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 480000 تومان

زبان برنامه نویسی Matlab

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آشنایی با عملکرد نرم‌افزار Carrier در مهندسی مکانیک

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

طراحی استخر ، سونا و جکوزی

مدت دوره: 25 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آموزش کاربردی و جامع نرم‌افزار HVAC

مدت دوره: 32 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان