کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 MEC-01 نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار AUTOCAD 2D 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-02 نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار 3D AUTOCAD 24 تماس بگیرید 02632567441
MEC-03 مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزار Mechanical Desktop (MDT) 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-04 مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزارSolid works (مقدماتي) 60 تماس بگیرید 02632567441
MEC-05 مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزارSolid works (پيشرفته) 40 تماس بگیرید 02632567441
MEC-06 طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار CATIA (مقدماتی سطح 1 ) 60 تماس بگیرید 02632567441
MEC-07 طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار CATIA (مقدماتی سطح 2 ) 40 تماس بگیرید 02632567441
MEC-08 سطح سازي پيشرفته و ترميم سطوح به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-09 مهندسي معکوس ايجاد سطح بر روي اطلاعات اسکن شده به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-10 طراحي مکانيزم ها، آناليز ديناميکي شبيه سازي مراحل مونتاژ به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-11 ورق کاري و ايجاد گسترده ورق ها به كمك نرم افزار CATIA 20 تماس بگیرید 02632567441
MEC-12 طراحي سازه فلزي، استراکچر و جوش آنها به كمك نرم افزار CATIA 20 تماس بگیرید 02632567441
MEC-13 طراحي قالب هاي تزريقي آماده سازي قطعات براي طراحي قالب به كمك نرم افزار CATIA 24 تماس بگیرید 02632567441
MEC-14 آموزش ماشينکاري و استخراج G-Code به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-15 تحليل تنش،آناليز استاتيکي احجام، سطوح و مش بندي آنها به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-16 طراحي ارگونومي بررسي طرح با انسان شبيه سازي شده به كمك نرم افزار CATIA 24 تماس بگیرید 02632567441
MEC-17 طراحي کارخانه و چيدمان ماشين آلات لوله کشي،کانال کشي و طراحي آويزها به كمك نرم افزار CATIA 30 تماس بگیرید 02632567441
MEC-18 طراحي و آناليز اتصالات بر روي بدنه خودرو به كمك نرم افزار CATIA 24 تماس بگیرید 02632567441
MEC-19 طراحي قطعات مرکب به كمك نرم افزار CATIA 24 تماس بگیرید 02632567441
MEC-20 طراحي مدل از تصاوير دو بعدي طراحي Free Form به كمك نرم افزار CATIA 20 تماس بگیرید 02632567441