به طور كلي رشته حفاری شامل لوله‌های حفاری (لوله‌های حفاری معمولی و لوله‌های حفاری سنگين ) و متعلقات تحتانی رشته حفاری (BHA)می‌باشد . به اين قسمتهای اصلی بايد هرزگرد (Swivel) ، Kelly Sever Sub,Kelly را نيز اضافه نمود. هرزگرد كه Kelly و رشته حفاری را به حالت آويزان نگه می‌دارد اجازه می‌دهد در حالی كه Kelly و رشته حفاری می‌چرخند اين چرخش به Traveling Block ، كابلهای حفاری و Rotary Hose انتقال پيدا نكند.

معرفی دوره

به طور كلي رشته حفاری شامل لوله‌های حفاری (لوله‌های حفاری معمولی و لوله‌های حفاری سنگين ) و متعلقات تحتانی رشته حفاری (BHA)می‌باشد . به اين قسمتهای اصلی بايد هرزگرد (Swivel) ، Kelly Sever Sub,Kelly را نيز اضافه نمود. هرزگرد كه Kelly و رشته حفاری را به حالت آويزان نگه می‌دارد اجازه می‌دهد در حالی كه Kelly و رشته حفاری می‌چرخند اين چرخش به Traveling Block ، كابلهای حفاری و Rotary Hose انتقال پيدا نكند. يك لوله چهار پر يا شش پر است كه در بالای رشته حفاری قرار می‌گيرد و با قرار گرفتن درون ميز دوار (Rotary Table) حركت چرخشی ميز دوار را بره رشته حفاری و در نتيجه به مته انتقال می‌دهد . چرخش مته به همراه عوامل ديگر باعث كندن و حفاری سازند می‌گردد.

اهداف دوره

آشنایی شرکت کنندگان با میزدوار،کلی،هرزگرد و کابل حفاری

محتوای دوره

   > میز دوار و تجهیزات آن

   > وسایل چرخاننده و گشتاورنده

   > آچارها

   > زنجیر لوله چرخان

   > کلی و لوازم آن

   > هرزگرد و اجزاء آن

   > لوله‌گیرها

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

600000 تومان