نرم افزار شبیه‌ساز CMG (Computer Modeling Group) ساخت کانادا بوده و برای مدل‌سازی مخزن به کار می‌رود و شامل سه قسمت می‌باشد: الف) تعیین پارامترهای فازی PVT سیال با استفاده از تطبیق اطلاعات آزمایشگاهی توسط Winprop. این قسمت شبیه به قسمت PVTi در نرم افزار Eclipse می‌باشد. ب) شبیه‌سازی حرکت سیال در محیط متخلخل به صورت مدل نفت سیاه (با استفاده از نرم افزار IMEX)، به صورت مدل ترکیبی (با استفاده از نرم افزار GEM) و شبیه سازی فرآیندهای گرمایی (با استفاده از نرم افزار STARS). ج) نرم افزارهای جانبی preprocessor (توسط قسمت builder شامل اطلاعات زمین‌شناسی، گریدبندی، چاه‌ها و …) و postprocessor (توسط results graph/3D/Report جهت نمایش خروجی نرم افزار)

معرفی دوره

نرم افزار شبیه‌ساز CMG (Computer Modeling Group) ساخت کانادا بوده و برای مدل‌سازی مخزن به کار می‌رود و شامل سه قسمت می‌باشد: الف) تعیین پارامترهای فازی PVT سیال با استفاده از تطبیق اطلاعات آزمایشگاهی توسط Winprop. این قسمت شبیه به قسمت PVTi در نرم افزار Eclipse می‌باشد. ب) شبیه‌سازی حرکت سیال در محیط متخلخل به صورت مدل نفت سیاه (با استفاده از نرم افزار IMEX)، به صورت مدل ترکیبی (با استفاده از نرم افزار GEM) و شبیه سازی فرآیندهای گرمایی (با استفاده از نرم افزار STARS). ج) نرم افزارهای جانبی preprocessor (توسط قسمت builder شامل اطلاعات زمین‌شناسی، گریدبندی، چاه‌ها و …) و postprocessor (توسط results graph/3D/Report جهت نمایش خروجی نرم افزار)

اهداف دوره

توانایی مدل‌سازی مخزن

محتوای دوره

   >طریقه نصب و شکستن قفل نرم افزار شبیه‌ساز CMG

   >قسمت های متفاوت یک مطالعه شبیه سازی مخزن

   >مقدمه ای بر محصولات متفاوت CMG و کاربرد هر یک از آنها

   >استفاده از CMG Builder برای ساختن یک نمونه کامل فایل داده ها و معرفی ابزارهای موججود برای ساخت فایل ورودی CMG STARS

   >اجرای مدل با شبیه ساز STARS و مشاهده اولیه نتایج

   >معرفی و کار با ابزارهای Result 3D و Result Graph

   >اماده سازی و اجرای فایل ورودی در حالت های تولید اولیه، تزریق بخار آب، افزودن آب به مخزن و مقایسه نتایج

   >توسعه یک مدل شبیه سازی به صورت یک چاه تولیدی به همراه یک چاه تزریقی

   >توسعه یک مدل کامل ۵ نقطه ای در فرآیند ازدیاد برداشت با استفاده از Quick Pattern Grid و انجام سناریوهای تولید اولیه، تزریق آب داغ و بخار آب

   >توسعه و اجرای یک مدل برای احتراق درجا در فرآیند ازدیاد برداشت به همراه شرح کامل واکنش ها در CMG STARS

   >ساخت یک مدل استوانه ای و مشاهده نتایج

   >توسعه یک مدل برای تولید با نیروی گراویتی به کمک بخار(SAGD) و شرح کامل انواع چاهها

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

690000 تومان