نرم افزار پروتل اولین و پر قدرت ترین نرم افزار طراحی فیبر مدار چاپی است که در اکثر دانشگاه ها تدریس می شود .هیچ رقیب قدرتمندی برایش وجود ندارد. 

معرفی دوره

نرم افزار پروتل اولین و پر قدرت ترین نرم افزار طراحی فیبر مدار چاپی است که در اکثر دانشگاه ها تدریس می شود .هیچ رقیب قدرتمندی برایش وجود ندارد. اگر قصد دارید یک برد چند لایه طراحی کنید ما به شما توصیه می کنیم از این برنامه استفاده کنید. •كشيدن نقشه‌هاي شماتيك •نقشه‌هاي مدا رچاپي و تحليل و آناليز مدارات الكترونيك به کمک این نرم افزار صورت می پذیرد.

اهداف دوره

آشنایی با نرم افزار پروتل

محتوای دوره

 • مراحل طراحی یک مدار چاپی به کمک پروتل :
  • ایجاد فضای کار و فایلهای موردنظر در پروتل
  • جستجو و انتخاب قطعات مدار مورد نظر از کتابخانه نرم افزار
  • چیدن قطعات مدار در داخل فضای طراحی
  • وصل کردن قطعات به یکدیگر با توجه به نقشه
  • ایجاد نت لیست از مدار مورد نظر ( اتصال اولیه و موقت بین قطعات )
  • وصل کردن قطعات به یکدیگر با استفاده از ترک ها که به دو صورت دستی و اتوماتیک قابل اجراست
  • بازرسی نهایی مدار به منظور جلوگیری از بروز خطا و اشتباه
  • مشاهده سه بعدی مدار طراحی شده به منظور مجسم نمودن درستی جایگذاری قطعات

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین برق و سایر افرادعلاقه مند

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

460000 تومان