نرم افزار Revit Architecture نرم افزاری بر پایه BIM (Building Information Modeling) است که در عین قابلیت های فراوان آن ، برای کاربران قدیمی این کمپانی غریب نیست و همچنین به دلیل سابقه ی غنی کمپانی آن ، بسیاری از نواقص نرم افزارهای دیگر در این زمینه را ندارد . این ویژگی ها باعث شد که این نرم افزار در مدت اندکی پس از حضور خود در بازار ، طرفداران بسیاری را در سراسر جهان ، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته ، به خود جلب کند .

معرفی دوره

نرم افزار Revit Architecture نرم افزاری بر پایه BIM (Building Information Modeling) است که در عین قابلیت های فراوان آن ، برای کاربران قدیمی این کمپانی غریب نیست و همچنین به دلیل سابقه ی غنی کمپانی آن ، بسیاری از نواقص نرم افزارهای دیگر در این زمینه را ندارد . این ویژگی ها باعث شد که این نرم افزار در مدت اندکی پس از حضور خود در بازار ، طرفداران بسیاری را در سراسر جهان ، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته ، به خود جلب کند .از ویژگی هایی که برای این نرم افزار شمرده می شود عبارتست از : • سادگی و سرعت یادگیری آن • افزایش سرعت و دقت ترسیم و ویرایش نقشه ها • ترسیم همزمان دو بعدی و سه بعدی نقشه های ساختمانی • امکان طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی • تبدیل سریع نقشه های فاز یک به نقشه های فاز دو • ارتباط همزمان نقشه های معماری با نقشه های سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشه ها • حذف خطاهای انطباق نماها و پلان ها و برش ها • امکان انجام مطالعات اقلیمی(نور و سایه) بر روی ساختمان • امکان تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمانی • محاسبه متره ساختمان و تغیییر سریع آن در صورت ویرایش نقشه ها • قابلیت ارتباطی با نرم افزارهای AutoCAD , 3DS Max , Autodesk Maya , AutoDesSys , McNeel Rhinoceros , Google SketchUp و از جمله آن (ورودی و خروجی)

اهداف دوره

آشنایی با طراحی پیشرفته همراه با رعایت استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمانی و امکان انجام مطالعات اقلیمی(نور و سایه) بر روی ساختمان

محتوای دوره

  • معرفي نرم افزار و تاريخچه
  •  آشنايي با محيط نرم افزار
  •  آشنايي با Tool Bar ها
  •  آشنايي با ترتز طبقات و واحد ترسيم و ديد ها
  •  آشنايي با انواع ديوار ، تنظيمات اوليه و ترسيمات آن
  •  آشنايي باديوار  Curtain & Stack
  •  نحوه كار با دستور Edit Profile & Ref Plane  در ايجاد ديوار هاي خاص
  •  آشنايي با درب، پنجره و تنظيمات آنها
  •  آشنايي با دستورات پنجره  Modify
  •  ترسيم كف طبقات و دتايله كردن آن
  •  آشنايي با كف شيبدار
  •   آشنايي با دستور Modify در كف
  •  مبلمان كردن پلان
  •  نحوه نمايش پلان طبقات بر روي يكديگر
  • ترسيم سقف كاذب
  •  آشنايي با سقف شيبدار و تنظيمات آن
  •  آشنايي با سقف منحني و تنظيمات آن
  •  آشنايي با آكس بندي و ستون گذاري
  • آشنايي با پله ها، تنظيمات آن و نحوه ترسيم آن
  •  آشنايي با رمپ و تنظيمات آن
  • و …

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان معماری و طراحان

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان