نرم افزار Sewer Cad ، نرم افزار پرقدرت براي تحليل و طراحي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهري مي باشد. اين نرم افزار به كاربر امكان تهيه پروفيل طولي از خط شبكه مي دهد. اين قابليت به كاربر كمك مي كند كه تحليل و بررسي بهتري از نحوه اجراي خط لوله داشته باشد و با توجه به محدوديت هاي آيين نامه اي و يا پروژه اي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

معرفی دوره

نرم افزار Sewer Cad ، نرم افزار پرقدرت براي تحليل و طراحي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهري مي باشد. اين نرم افزار به كاربر امكان تهيه پروفيل طولي از خط شبكه مي دهد. اين قابليت به كاربر كمك مي كند كه تحليل و بررسي بهتري از نحوه اجراي خط لوله داشته باشد و با توجه به محدوديت هاي آيين نامه اي و يا پروژه اي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. همچنين اين نرم افزار امكان نمايش كليه پارامترهاي لازم و ضروري از جمله سرعت، شيب و …. را به شكل جدولي كاربردي ‍ در اختيار كاربر قرار مي دهد. امكان نمايش پارامترهاي مد نظر كاربر به تفكيك رنگ و به منظور تسريع در تحليل و بررسي آن از قابليت هاي ديگر اين نرم افزار به شمار مي رود.

اهداف دوره

طراحي شبكه های فاضلاب شهري، بررسي پروفيل ها و خروجي برنامه ، نحوه ايجاد مقاطع مختلف و نحوه محاسبه مقدار فاضلاب خروجي شهر به تفكيك جمعيت

محتوای دوره

 • مشخصات و معيارهاي فني و هيدروليكي
 • روش هاي محاسباتي
 • محدوديت ها و ضوابط تعيين شيب
 • عمق نصب فاضلابروها
 • نحوه محاسبه مقدار فاضلاب بر اساس جمعيت شهر
 • طراحي شبكه فاضلاب براي شهر
 • نحوه اختصاص بار وارده بر آدم روها
 • نحوه ايجاد لوله هاي مد نظر در نرم افزار
 • نحوه نمايش پروفيل ها و بررسي آنها
 • نحوه ايجاد منهول ريزشي
 • نحوه ايجاد محدوديت در طراحي شبكه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران، آب و هیدرولوژی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان