برنامه CADSteel یك نرم افزار تكمیل كننده محاسبات پایه برنامه های SAP و ETABS است كه برای طراحی و ترسیم پیشرفته ساختمان های اسكلت فلزی ساخته شده است.

معرفی دوره

برنامه CADSteel یك نرم افزار تكمیل كننده محاسبات پایه برنامه های SAP و ETABS است كه برای طراحی و ترسیم پیشرفته ساختمان های اسكلت فلزی ساخته شده است. این برنامه نسخه توسعه یافته برنامه های Connection 2000 و SuperSteel می باشد كه طی 5 سال گذشته گسترش یافته و امكانات لازم برای ترسیم نقشه و دیتیل محاسبات كل سازه به آن اضافه شده است.

اهداف دوره

توانایی طراحی و ترسیم پیشرفته ساختمان های اسكلت فلزی

محتوای دوره

  • چگونگی طراحی اتصالات تیر به ستون
  • در طراحی اتصالات گیردار ، ضوابط چشمه اتصال را کنترل کنید و ورق‌های مضاعف جان ستون و ورق‌های پیوستگی را طراحی کنید.
  • چگونگی ضوابط طراحی اتصالات بادبندها
  • چگونگی اتصالات بادبندهای خارج از مرکز ( EBF ) را طراحی کنید و نواحی حفاظت شده در تیر پیوند را کنترل کنید.
  • چگونه اتصالات پای ستون ( Base Plate ) را طراحی و رفتار سازه را با تغییر در چیدمان لچکی‌ها کنترل کنید.
  • ضوابط طراحی تیر ورق‌ها و جزییات سخت‌کننده‌های آن‌ها را کنترل کنید و از کمانش جان تیر ورق جلوگیری کنید.

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان عمران

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان