نرم افزار MS Project یکی از قوی ترین و قدیمی ترین نرم افزارهای موجود کنترل پروژه محسوب می شود. مهندسان کنترل پروژه عموما از این نرم افزار بعنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروزه ها استفاده می کنند.

معرفی دوره

نرم افزار MS Project یکی از قوی ترین و قدیمی ترین نرم افزارهای موجود کنترل پروژه محسوب می شود. مهندسان کنترل پروژه عموما از این نرم افزار بعنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروزه ها استفاده می کنند.سهولت کار با این نرم افزار قابلیت استفاده از امکانات Windows، سازگاری با سایر نرم افزارهای MS office، شباهت کامل محیط و حعبه ابزارها با سایر مجصولات مایکروسافت، راهنمای Online و کامل داخل برنامه، وجود گزارش ها و view های متنوع، امکان تعریف view ها و Table های جدید و به طور کلی داشتن یک محیط User Friendly این نرم افزار را به نوعی از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز کرده است

اهداف دوره

 • – آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه
  – آشنایی با تکنیکهای متنوع کمی سازی ادعا در پروژه ها
  – آشنایی عملی با چند نمونه واقعی از شناسایی و کمّی سازی ادعا در پروژه ها

محتوای دوره

 • ایجاد یک پروژه با فعالیت و منابع
 • ورود اطلاعات پایه پروژه کار با فعالیت ها
 • فرمت و قالب بندی اطلاعات بررسی نمای شبکه
 • منابع و هزینه تحلیل اطلاعات منابع و هزینه ها
 • بیان مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • چرخه عملکرد آن تعریف
 • تخصیص منابع معرفی تقویم کاری محاسبه زمانبندی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسی صنایع ، عمران و داوطلبان آزاد

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان