نرم افزار Primavera Project Planner یک نرم افزار قوی در زمینه کنترل پروژه است. در نرم افزار آموزش Primavera Project Planner مباحث زیر را بررسی میکنیم.

معرفی دوره

نرم افزار Primavera Project Planner یک نرم افزار قوی در زمینه کنترل پروژه است. در نرم افزار آموزش Primavera Project Planner مباحث زیر را بررسی میکنیم. •تعریف پروژه جدید ورود فعالیتها و برقراری ارتباط منابع •منحنی منابع سر فصل شماره حساب هزینه ها ساختار و شکست کار کدهای ویژه و دسته بندی فعالیتها تقویم ها •اعمال زمانبندی محدودیتها بررسی و آنالیز منابع برطرف کردن اضافه تخصیص ها •فیلترها اعمال تغییرات عمومی بر روی برنامه فرمت ستونها و بارچارتها ثبت برنامه هدف •ورود اطلاعات پیشرفته ها در function ورود هزینه های متفرقه EVM (Earned Value) Reports ورود اطلاعات با حجم بالا به نرم افزار

اهداف دوره

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار مذکور

محتوای دوره

 • مراحل نصب و آشنايي با محيط نرم افزار Primavera Project Planne
 •  تعريف ديکشنري تقويم (Calendars)
 • تعريف ديکشنري کدهاي فعاليت و مشخصات فرم فعاليت
 • تعريف ساير ديکشنري هاي پروژه های Primavera Project Planner
 • تنظيم قوانين محاسبه هزينه ها (Autocost) در Primavera Project Planner
 • محاسبه زمانبدي پروژه (Scheduling) در Primavera Project Planner
 • Layout ها و فيلترها در Primavera Project Planner
 • فرمت دهي صفحه نمايش بارچارت در Primavera Project Planner
 • سازماندهي فعاليت ها، خلاصه سازي داده ها، تغيير صفحه نمايش PERT
 • ايجاد و بهنگام سازي پروژه هدف در Primavera Project Planner
 • کنترل و پيگيري پروژه (Tracking&Controling) در Primavera Project Planner
 •  تغييرات سراسري Global Change در Primavera Project Planner
 • گزارشهاي جدولي Tabular Reports در Primavera Project Planner
 • گزارشهاي گرافيکي Graphic Reports
 • مکانات پروژه (Project Utilities) در Primavera Project Planner
 • استفاده از Fragnetها و ذخيره سازي آنها
 • تبديل پروژه های Primavera Project Planner به فرمت MSProject و بر عکس
 • پيگيري اجراي پروژه در يک پروژه گروهي

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین عمران و صنایع و کارشناسان مدیریت پروژه

مدت دوره

36 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان