مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون__نوین_پارسیان_دوره_آموزشی_نقشه_کشی-

نرم افزار CAD STEEL

مدت دوره: 16 ساعت | قیمت دوره: 430000 تومان

آموزش نقشه کشی با نرم افزار Autocad3D

مدت دوره: 20 ساعت | قیمت دوره: 380000 تومان

آموزش مقدماتی نرم‌افزار AutoCAD Land یا Civil 3D

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آموزش پیشرفته نرم‌افزار AutoCAD Land یا Civil 3D

مدت دوره: 20 ساعت | قیمت دوره: 380000 تومان

نقشه کشی با نرم افزار AUTO CAD 2D – عمران و معماری

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 380000 تومان