بخش استخدام دوره های سازمانی

مدارك مورد نیاز جهت ثبت‌ نام:

۱- يك قطعه عكس ۴*۳

۲- پرداخت هزينه دوره

۳- کپی شناسنامه و کارت ملی

۴- فیش پرداخت شده شهریه و یا چک مربوط به قسط شهریه دوره آموزشی.

کلیه پرداخت ها صرفا به شماره حساب زیر به نام “محمد آرین پور” بانک “ملت” شعبه “میدان هجرت” صورت می گیرد:

شماره حساب: ۲۰۱۸۵۰۱۹۵۳

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۳۵۳۸۴۱

شماره شبا: IR370120010000002018501953 (با شماره شبا می توانید از شعبه تمامی بانک ها واریز را انجام دهید.)


شرايط ثبت‌نام و تحصيل در مجتمع نوين پارسيان

۱- رعايت شئونات و پوشش كامل اسلامي براي كليه داوطلبان الزامي است.

۲- در صورت نياز به تشكيل كلاس جبراني، مؤسسه در تعيين روز و ساعت كلاس جبراني براساس شرايط استاد درس مربوطه كاملاً مختار خواهد بود.

۳- شروع دوره براساس ضرورتها ممكن است حداكثر تا يك ماه به تأخير بيافتد.

۴- مرکز آموزش بنا به هر دلیلی (تعویض استاد، تعویض سایت، تعمیرات سایت و …) می تواند برای مدتی کلاس ها را متوقف نماید.

۵- استفاده از هرگونه تسهيلات مؤسسه شامل تخفيف، نرم‌افزار دوره، جزوه و … مستلزم پرداخت نقدي شهريه دوره تا قبل از شروع دوره مي‌باشد.

۶- داوطلب مي‌بايست هرگونه درخواست (اعم از انتقال دوره، انصراف) خود را به صورت كتبي به مسئول آموزش تحويل نموده و رسيد آن‌را اخذ نماييد.

تبصره: داوطلب مي‌بايست صرفاً در تاريخ اعلام شده از طرف مؤسسه جهت انجام مراحل اداري درخواست خود، به واحد آموزش مربوطه مراجعه نمايد.

تبصره: درصورتي كه دوره ثبت نام شده به طور كلي تشكيل نگردد، شهريه دوره مذكور عيناً مسترد خواهد شد.

۷- انتقال دوره به ترم بعد، حداكثر تا جلسه دوم و با كسر ۱۰ درصد از شهريه دوره امكان‌پذير مي‌باشد.(انتقال از هر دوره فقط يكبار قابل قبول خواهدبود )

۸- دانشجوياني كه از شرايط انتقال دوره به ترم بعد به هر شكل ممكن استفاده نمايند، به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي امكان انصراف از دوره انتقال يافته نخواهند داشت.

۹- انصراف از دوره به هر دليل از بيماري، خدمت سربازي مشكلات شغلي، عدم توانايي درس خواندن، انتقال و مأموريتهاي اداري مسافرتهاي داخلي و خارجي، مشكلات خانوادگي و مشكلات مالي و غيره براي تمامي ثبت‌نام كنندگان قبل از شروع دوره،حداقل ميبايست ۷۲ ساعت قبل ازتاريخ برگزاري به صورت مكتوب به واحد آموزش اعلام گردد و صرفاً با كسر ۱۰ درصد شهريه دروس امكان‌پذير خواهد بود شروع دوره به منزله اتمام جلسه هماهنگي دوره در صورت نياز و يا جلسه اول دوره مي باشد.(بازپرداخت شهريه در آخر هر ماه امكان‌پذير مي‌باشد)

۱۰- تشكيل حتي يك جلسه از يك درس در هر رشته به منزله شروع دوره در آن تلقي خواهد شد و بديهي است پس از گذشت اولين جلسه دوره هيچگونه انصرافي قابل قبول نخواهد بود.

۱۱- حداكثر تا دو جلسه غيبت مجاز مي‌باشد.

۱۲- شرايط صدور گواهينامه، موفقيت در آزمون و ارائه پروژه‌هاي كلاسي و تکميل مدارک ثبت نام (عکس وکپی شناسنامه و فیش تسویه دوره ) مي‌باشد.

۱۳- گواهينامه هر دوره حداقل دو هفته و حداكثر چهار هفته پس از اتمام دوره صادر و ارائه مي‌گردد و تحويل گواهينامه تا يك سال پس از اتمام دوره امكان‌پذير مي‌باشد.

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

قابل توجه: ساعت کار و پاسخگویی بخش اداری واحد ثبت نام شنبه لغایت پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ غیر از روزهای تعطیل می باشد.