Pansystem از قوی ترین نرم افزارهای چاه آزمایی به شمار می آید که توانسته است با ترکیب تکنیک های چاه آزمایی آنالیتیکال و عددی به طرز قابل توجهی توانایی مهندسان را جهت آنالیز چاه آزمایی افزایش دهد. این نرم افزار که حدود 20 سال است در آزمایش چاههای نفتی کاربرد دارد، از روان ترین نرم افزار های این رشته است.

معرفی دوره

Pansystem از قوی ترین نرم افزارهای چاه آزمایی به شمار می آید که توانسته است با ترکیب تکنیک های چاه آزمایی آنالیتیکال و عددی به طرز قابل توجهی توانایی مهندسان را جهت آنالیز چاه آزمایی افزایش دهد. این نرم افزار که حدود 20 سال است در آزمایش چاههای نفتی کاربرد دارد، از روان ترین نرم افزار های این رشته است. به کمک نرم افزار PAN SYSTEM می توان آزمایش مخازن نفت و گاز را که عملکردی کلیدی در افزایش تولید دارد را به راحتی انجام داد. روش این نرم افزار جهت انجام آزمایش تجزیه و تحلیل دقیق ،شبیه سازی و ارائه گزارش است. این نرم افزار در برخی موارد هشدار های به جایی می دهد که عبارتند از: • نفوذ پذیری مخزن اصلی (که گاهی اوقات نزدیک چاه است.) • ساختار محزن در صورتی که در مرزها و دیگر موارد مشکلی وجود داشته باشد.[۵]

اهداف دوره

توانایی آنالیز چاه آزمایی

محتوای دوره

   >وارد سازی اطلاعات

   >آنالیز کلاسیک

   >آماده سازی اطلاعات به صورت گروهی

   >چاه آزمایی عددی

   >شبکه بندی PEBI

   >مدل های تخلخل دوگانه

   > چاههای شکافدار هیدرولیکی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان