کلیات و جزئیات طراحی PIPING : پایپینگ شبيه رگ ها و مویرگ ها می باشد.آنها حمل کننده خون حياتی تمدن امروزین می باشند.در شهر های مدرن آنها انتقال دهنده آب از منبع به نقاط توزیع می باشند . PIPING شامل لوله،فلنج،فيتينگ،پيچ و مهره،واشر،شير آلات و فشار در دیگر اجزاءPIPING می باشد . البته PIPING همچنين شامل تجهيزات نگداری لوله مانند تکيه گاه ها و اجزاء نظير آنها برای حفاظت و نگهداری اجزاءPIPING میباشد . 

معرفی دوره

کلیات و جزئیات طراحی PIPING : پایپینگ شبيه رگ ها و مویرگ ها می باشد.آنها حمل کننده خون حياتی تمدن امروزین می باشند.در شهر های مدرن آنها انتقال دهنده آب از منبع به نقاط توزیع می باشند . PIPING شامل لوله،فلنج،فيتينگ،پيچ و مهره،واشر،شير آلات و فشار در دیگر اجزاءPIPING می باشد . البته PIPING همچنين شامل تجهيزات نگداری لوله مانند تکيه گاه ها و اجزاء نظير آنها برای حفاظت و نگهداری اجزاءPIPING میباشد . آشکار است که ( PIPE ) لوله یک جزء یا یک بخش از PIPING می باشد. بنابراین وقی لوله ها به فيتينگ ها و شير آلات و دیگر تجهيزات مکانيکی متصل می شوند و با تکيه گاه ها و فنر ها آنها مقيد می شوند،به همه اینها PIPING گفته میشود.

اهداف دوره

كسب دانش كافي در زمينه طراحي PIPING و انجام پروژه هاي نفت،گاز و پتروشيمي – نيروگاه و اتمي

محتوای دوره

   >معرفی مصالح و سخت‌افزار لوله‌کشی Piping Material and Specification

   >نحوه طراحی تکیه گاه و روابط و نحوه تحلیل تنش Piping Supporting and Stress Analysis

   >مبانی طراحی لوله‌کشی Piping Design foundamental

   >نحوه طراحی لوله‌کشی اطراف تجهیزات Piping Design Around Equipment

   >پمپ و کمپرسور

   >مخازن افقی و عمودی

   >مبدل‌ها

   >برج‌ها

   >هوا خنک‌کن

   >نحوه تهیه و ترسیم نقشه‌های خروجی Piping Detail Design

       *شامل:

   >B/L of Material – Piping Isometric – Piping plan

شرایط شرکت کنندگان

گذراندن دوره قواعد بنیادی در طراحی Piping و یا داشتن اطلاعات اولیه طراحی

مدت دوره

48 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان