اشنایی با فولادهاي ساختاري (ماشين آلات عمومي)، فولادهاي سخت كاري، فولادهاي ازت كاري (نيتروره شده) و فولادهاي خوش تراش. فولادهاي حرارت پذير (قابل عمليات حرارتي)، فولادهاي ياتاقان هاي چرخشي و غلتشي. فولادهاي فنر، فولادهاي سخت گرداني و فولادهاي اكستروژن سرد. فولادهاي چقرمه سرد (مقاوم در دماي زير صفر)، فولادهاي مخازن تحت فشار و فولادهاي ساختاري (ماشين) نسوز.

معرفی دوره

اشنایی با فولادهاي ساختاري (ماشين آلات عمومي)، فولادهاي سخت كاري، فولادهاي ازت كاري (نيتروره شده) و فولادهاي خوش تراش. فولادهاي حرارت پذير (قابل عمليات حرارتي)، فولادهاي ياتاقان هاي چرخشي و غلتشي. فولادهاي فنر، فولادهاي سخت گرداني و فولادهاي اكستروژن سرد. فولادهاي چقرمه سرد (مقاوم در دماي زير صفر)، فولادهاي مخازن تحت فشار و فولادهاي ساختاري (ماشين) نسوز. فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) ريزدانه شده، فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) ريزدانه شده مقاوم در هوا. فولادهاي ساختاري (ماشين آلات) و ساختماني (كشورهاي خارجي)- تطبيق استانداردهاي خارجي. فولادهاي ابزار كربني- فولادهاي تندبر و …

اهداف دوره

آشنایی با اصول انتخاب مواد پایه آهنی بر اساس کلید فولاد

محتوای دوره

آشنائی با تعاریف و مفاهیم فولاد
• بررسی اصول گروه بندی و کد گذاری فولاد بر اساس استانداردهای API, ASTM, ASME, DIN, EN و AISI
• بررسی خواص و کاربردهای فولادهای ساده کربنی ، کم آلیاژی و پرآلیاژی
• معرفی گروههای ۲۶ گانه بر اساس کلید فولاد
• بررسی اصول انتخاب فولاد بر اساس شرایط سرویس (خزش، خستگی ، سایش و …)
• بررسی نحوه تبدیل کدهای استانداردهای مختلف به یکدیگر
• بررسی اصول جایگزینی فولادها با یکدیگر
• مطالعات مورد و بررسی فنی جایگزین فولاد و انتخاب فولاد ضمن ارائه مثالهای صنعتی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد و متالوژی سایر علاقه مندان

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان