از مهم ترين و بزرگترين مشکلات صنعت حفاری، خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری اين چاه ها می باشد كه به وفور و دفعات مكرر در ميادین نفتی مختلف كشور اتفاق افتاده است. زمانی كه يک چاه فوران مي كند علاوه بر خطرات جانی برای پرسنل حفاری، آلودگی های زيست محيطی و ضرر و زيان های مالی را هم در پی خواهد داشت.

معرفی دوره

از مهم ترين و بزرگترين مشکلات صنعت حفاری، خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری اين چاه ها می باشد كه به وفور و دفعات مكرر در ميادین نفتی مختلف كشور اتفاق افتاده است. زمانی كه يک چاه فوران مي كند علاوه بر خطرات جانی برای پرسنل حفاری، آلودگی های زيست محيطی و ضرر و زيان های مالی را هم در پی خواهد داشت. بنابراين براي جلوگیری از بروز اين خسارات بهتر است از هر گونه فوران چاه ها پیشگیری شود و اگر نتوانستيم از فوران چاه ها جلوگيری كنيم, حداقل با داشتن آمادگی لازم و آموزش نيروهای مجرب بتوانيم در كمترين زمان ممكن فوران را مهار و چاه را به كنترل خود در آوريم. زيرا هر چه از مدت زمان فوران يک چاه بگذرد به كنترل در آوردن آن به مراتب سخت تر شده و بايد هزينه بيشتری صرف اين كار شود.

محتوای دوره

   > پر کردن برگه های کنترل چاه

   >فشار های مختلف در یک چاه

   > تشخیص جریان چاه

   >دلایل وقوع و نشانه های فوران

   >بستن چاه حین حفاری – لوله بالا و پائین

   >انواع روشهای کشتن چاه

   >ابزار آلات پیشگیری از فوران (درون چاهی و برون چاهی)

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین حفاری، ناظر حفاری، مدیر دکل، سمت های معادل در خدمات چاه

مدت دوره

22 ساعت

قیمت دوره

1.050.000 تومان