یكی از مهمترين و بزرگترين معضلات صنعت نفت و گاز، خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری اين چاه‌ها می‌باشد كه به وفور و دفعات مكرر در ميدان‌های مختلف كشور رخ داده است. هنگامی كه يک چاه فوران مي‌كند علاوه بر خطرات جانی برای پرسنل حفاری، آلودگی‌های زيست محيطی و ضرر و زيان‌های مالی را هم در پی خواهد داشت…

معرفی دوره

یكی از مهمترين و بزرگترين معضلات صنعت نفت و گاز، خطر فوران چاه نفت و گاز در هنگام حفاری اين چاه‌ها می‌باشد كه به وفور و دفعات مكرر در ميدان‌های مختلف كشور رخ داده است. هنگامی كه يک چاه فوران مي‌كند علاوه بر خطرات جانی برای پرسنل حفاری، آلودگی‌های زيست محيطی و ضرر و زيان‌های مالی را هم در پی خواهد داشت. بنابراين براي پيشگيری از بروز اين خسارات بهتر است از هر گونه فوران چاه‌ها جلوگيری شود و اگر نتوانستيم از فوران چاه‌ها جلوگيری كنيم، حداقل با داشتن آمادگی لازم و آموزش نيروهای مجرب بتوانيم در كمترين زمان ممكن فوران را مهار و چاه را به كنترل خود در آوريم. زيرا هر چه از مدت زمان فوران يک چاه بگذرد به كنترل در آوردن آن مشكلتر بوده و بايد هزينه بيشتری صرف اين كار شود.

اهداف دوره

آشنایی با عملیات کنترل فوران

محتوای دوره

   > مقدمه

   > تعاریف

   > فشار هیدرواستاتیک

   > فشار سازند

   > نشانه‌ها و دلایل فوران

   > روش‌های بستن چاه

   > کار در محیط آلوده به گاز نیدورژن سولفوره

   > وسایل کنترل چاه

   > انباره

   > کار با دستگاه مشابه‌ساز کنترل فوران

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری، تکنولوژی حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

630000 تومان