کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 IT-19 طراحي گرافيكیAdobe Photoshop (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-20 طراحي گرافيكیAdobe Photoshop (پیشرفته) 20 تماس بگیرید 02632567441
IT-21 تکنیک های پیشرفته طراحی و عکاسیAdobe Photoshop 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-22 طراحي گرافيكی به کمک نرم افزار Corel Draw 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-23 طراحي گرافيكی به کمک نرم افزار Adobe Illustrator 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-24 طراحي گرافيكی به کمک نرم افزار Adobe In design (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-25 طراحي گرافيكی به کمک نرم افزار Adobe In design (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
IT-26 انیمیشن سازی به کمک نرم افزار 3D MAX (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-27 انیمیشن سازی به کمک نرم افزار 3D MAX (پیشرفته) 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-28 انيميشن سينمايي به کمک نرم افزار Maya Autodesk 50 تماس بگیرید 02632567441
IT-29 دوره جامع نرم افزارهای گرافيك 60 تماس بگیرید 02632567441
IT-30 میکس و مونتاژ فیلم به کمک نرم افزارPremiere + Edius 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-31 میکس و مونتاژ فیلم به کمک نرم افزار Ulead video Studio 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-32 ساخت تیزر تبلیغاتی به کمک نرم افزار After Effect 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-33 نرم افزار AUTO CAD 2D 30 تماس بگیرید 02632567441
IT-34 نرم افزار3D AUTO CAD 20 تماس بگیرید 02632567441
IT-35 ابزار گرافیکی وب به کمک نرم افزار Firewoks 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-36 دوره جامع طراحی تا چاپ 90 تماس بگیرید 02632567441
IT-38 انیمیشن سازی به کمک نرم افزار Autodesk Maya 50 تماس بگیرید 02632567441