این بخش اختصاص به Catalogue نویسی برای بخش های دیگر نرم افزار را دارد .

معرفی دوره

این بخش اختصاص به Catalogue نویسی برای بخش های دیگر نرم افزار را دارد . از جمله تعریف مدرک PMS ( Piping Material Specification ) برای بخش piping و همچنین کاتالوگهای مورد نیاز بخش های Structure & Instrument و … . به طور معمول در ابتدای پروژه نیاز به تکمیل این قسمت و وارد نمودن کلیه المانهای مورد نیاز در بخش DESIGN را داریم که این مهم با توجه به استاندارد های طراحی و نمودارها و جداول مهندسی انجام میشود .

اهداف دوره

در این دوره نحوه ساخت و تعریف نمودن Catalogue,Spec برای ساخت اقلام Piping Instrument, Special Item بر طبق PDMS پروژه و استانداردهای طراحی ارائه می گردد.

محتوای دوره

 • شرح ماژول Paragon و آشنایی با ساختار Data Base کاتالوگ
 • ساخت انواع و تقسیم‌بندی آن‌ها
 • تنظیمات مربوط به Ppoint و انواع  Ppoint
 • شرح Geometry و استفاده از آن‌ها جهت ساختن اقلام لوله‌کشی
 • انتخاب Text های مورد نیاز در محیط طراحی و آیزومتریک و محل ذخیره‌سازی آن‌ها
 • سیستم‌های Coding و تعریف آن‌ها با توجه به RMS پروژه
 • چگونگی پارامترهای اضافه شده به یک کاتالوگ ایجاد شده
 • شرح جداول انواع اتصالات مورد نیاز اقلام لوله‌کشی در نرم‌افزار
 • ساخت Catalogue Specification و سلسله مراتب ایجاد آن
 • شرحCatview  ، استفاده از آن جهت اضافه‌سازی کاتالوگ
 • نصب Catview  ، تنظیمات آن و چگونگی تغییر دادن اقلام ساخته شده
 • تنظیمات Bolt مربوط به  Catview ، نحوه استفاده و اضافه کردن آنها به اقلام لوله‌کشی
 • ایجاد نمودن آیتم ساخته شده در محیط طراحی و تهیه آیزومتریک از آن
 • نحوه تهیه MTO Report ، ایجاد تنظیمات مرتبط با آن
 • چگونگی ایجاد اقلام غیر استاندارد و اضافه نمودن آنها به  Spec
 • تعریف و ساخت کاتالوگ جهت استفاده در اقلام ثابت
 • بررسی و آموزش Commandline های مرتبط به کاتالوگ
 • شرح انواع Error  های رایج در کاتالوگ و چگونگی رفع آن‌ها

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان