پس از گذراندن دوره CCNA می توانید دوره های حرفه ای تر سیسکو به نام CCNP را بگذرانید که شامل سه کورس مجزا به شرح ذیل است: Route : بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت روترهای سیسکو بحث می کند. Switch : غالبا در مورد راه اندازی و مدیریت سوئیچ های سیسکو آموزش می دهد.

معرفی دوره

پس از گذراندن دوره CCNA می توانید دوره های حرفه ای تر سیسکو به نام CCNP را بگذرانید که شامل سه کورس مجزا به شرح ذیل است: Route : بیشتر به مباحث سیسکو در زمینه مدیریت روترهای سیسکو بحث می کند. Switch : غالبا در مورد راه اندازی و مدیریت سوئیچ های سیسکو آموزش می دهد. Tshoot : در این کورس ، عیب یابی تجهیزات و شبکه های مبتنی بر Device ها سیسکو مورد بحث قرار می گیرد. علاقه مندان می توانند پس از دوره CCNA با توجه به دید و شناختی که در رابطه با کلاس های سیسکو به دست آورده اند و با توجه به نیاز شغلی و یا علاقه خود یکی از کورس های فوق را انتخاب نموده و بیاموزند ، اما با توجه به وابستگی و یکپارچگی مباحث ، توصیه اکثر کارشناسان ، فراگیری تمام سه کورس به صورت کامل است.

اهداف دوره

  • دوره CCNP جزء مدارک تخصصی شرکت سیسکو می باشد.که به افراد توانائی پیکربندی شبکه های WAN و LAN را با استفاده از تجهیزات سیسکو می دهد.

محتوای دوره

   CCNP-ROUTE Syllabus

 Planning Tasks for the CCNP Exams
EIGRP Overview and Neighbor Relationships
EIGRP Topology, Routes, and Convergence
EIGRP Route Summarization and Filtering
OSPF Overview and Neighbor Relationships
OSPF Topology, Routes, and Convergence
OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations
Basic IGP Redistribution
Advanced IGP Redistribution
Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement
Internet Connectivity and BGP
External BGP
Internal BGP and BGP Route Filtering
BGP Path Control
IP Version 6 Addressing
IPv6 Routing Protocols and Redistribution
IPv4 and IPv6 Coexistence
Routing over Branch Internet Connections

CCNP-SWITCH Syllabus

 The Planning Tasks of the CCNP Exams
Switch Operation
Switch Port Configuration
VLANs and Trunks
VLAN Trunking Protocol
Aggregating Switch Links
Traditional Spanning Tree Protocol
Spanning-Tree Configuration
Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
Advanced Spanning Tree Protocol
Multilayer Switching
Enterprise Campus Network Design
Layer 3 High Availability
IP Telephony
Integrating Wireless LANs
Securing Switch Access
Securing with VLANs

CCNP-TSHOOT () Syllabus

 Introduction to Network Maintenance
Introduction to Troubleshooting Processes
The Maintenance and Troubleshooting Toolbox
Basic Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Advanced Cisco Catalyst Switch Troubleshooting
Introduction to Troubleshooting Routing Protocols
OSPF and Route Redistribution Troubleshooting
Troubleshooting BGP and Router Performance Issues
Security Troubleshooting
IP Services Troubleshooting
IP Communications Troubleshooting
IPv6 Troubleshooting
Advanced Services Troubleshooting
Large Enterprise Network Troubleshooting

شرایط شرکت کنندگان

گذراندن دوره CCNA دوره CCNP برای افرادی طراحی شده است که در شبکه های وسیع مشغول به کار می باشند.

مدت دوره

120 ساعت

قیمت دوره

1050000 تومان