دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره (مهر 1400)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مذاکره رایج ترین و مهم ترین وسیله ارتباطی بین انسان هاست. انسان…
1
رایگان!

دوره آموزشی حقوق ارباب رجوع

1. جلسه اول قسمت اول ویدئو 01:00 پیش نمایش 2. جلسه دوم قسمت دوم ویدئو 01:00 پیش نمایش 3. جلسه…
150
رایگان!

دوره آموزشی قوانین مالیاتی

1. جلسه اول قسمت اول ویدئو 26:10 پیش نمایش 2. جلسه دوم قسمت دوم ویدئو 22:30 پیش نمایش 3. جلسه…
7
رایگان!

دوره آموزشی حقوق قراردادها و معاهدات آب

1. جلسه اول جلسه اول ویدئو 36:22 پیش نمایش خصوصی 2. جلسه دوم جلسه دوم ویدئو 57:27 پیش نمایش خصوصی
3
رایگان!