دوره آموزشی حقوق قراردادها و معاهدات آب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1. جلسه اول جلسه اول ویدئو 36:22 پیش نمایش خصوصی 2. جلسه دوم جلسه دوم ویدئو 57:27 پیش نمایش خصوصی
0
رایگان!

دوره آموزشی تکنولوژی اجرای سدهای خاکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1. جلسه اول جلسه اول ویدئو 01:59:00 پیش نمایش خصوصی 2. جلسه دوم جلسه دوم ویدئو 01:03:00 پیش نمایش خصوصی…
0
رایگان!

دوره آموزشی عیب یابی از تاسیسات شبکه های توزیع

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1. جلسه اول جلسه اول ویدئو 03:22:06 پیش نمایش خصوصی 2. جلسه دوم جلسه دوم ویدئو 03:08:03 پیش نمایش خصوصی…
0
رایگان!

دوره آموزشی تهویه مطبوع

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1. جلسه اول بخش اول ویدئو 48:00 پیش نمایش خصوصی بخش دوم ویدئو 52:00 پیش نمایش خصوصی 2. جلسه دوم…
0
رایگان!