ارزش های ما

049 test

تعهد حرفه‌ای

ما به دنبال ارزیابی تعهد در تمامی ابعاد آن بوده و در پی ارزش افزوده‌ی دو طرفه از سمت سازمان و برای سازمان هستیم.

015 school bag 1

توانمندسازی

ما به دنبال ارتقای دائمی دانش و مهارت‌ها در ابعاد رفتاری و شغلی و بهینه‌سازی توانایی‌ها در راستای نیازهای سازمان هستیم.

001 test

توسعه و تعالی

ما به دنبال تسهیل تعالی نوین پارسیان هستیم؛ تا جایی که زمینه‌ی تعالی واحدهای سازمانی و خود را فراهم کنیم.

013 teacher

حرمتِ کلام

ما برای انجام وظایف مان منتظر کلمه‌ها هستیم، نه دستورالعمل و نامه‌ی رسمی؛ درست مثل یک خانواده.

011 director

عاملیت

همه‌ی کارکنان، خودشان را مسئول انجام دادن و یا انجام ندادن کارهایشان می‌دانند و این مسئولیت را در تمام مدت زندگی کاری‌شان پذیرفته‌اند.

025 student

روابط شبکه‌ای

ما به دنبال برقراری روابط میان فردیِ فراتر از سِمَت، سطح و واحد هستیم تا با تجربه‌ها و تخصص یکدیگر آشنا شویم و سرمایه‌ی اجتماعی سازمان را افزایش دهیم.

006 chemistry

ایده و خلق راهکار

ما به دنبال نظرات‌ کسانی هستیم که در مورد آن، تخصص و تجربه دارند و می‌توانند راهی برای رفع مشکلات و یا توسعه‌ی نقاط قوت ارائه کنند.

043 student

پاسخگویی به نیاز مشتریان و کارکنان

ما شنونده و بیننده‌ی همکاران و مشتریان هستیم تا مطمئن شویم کوچک‌ترین خواسته‌های آن‌ها بی‌جواب نمانده است.

009 teacher

تیم‌سازی بهینه

ما برای ایده‌ی خود به دنبال تیم هستیم، تیمی که با همراهی آن، ایده را عملی و در نهایت به خدمات تبدیل کنیم.

024 student

سازمان دوستانه

نوین پارسیان قبیله‌ای‌ست که اعضای آن در جامعه‌ای کار می‌کنند که ملاحظه‌گر و هواخواه آن‌هاست.

045 notebook

رهبری تسهیل‌گرانه

رهبران سازمان ، مدیران و سرپرستانی هستند که از تجارب و حمایت‌هایشان برای تسهیل و پیشبرد سازمان استفاده می‌کنند.

016 book

گفت خنثی و شنود موثر

ما گفته‌های همکاران را بدون پیش‌زمینه می‌شنویم و اهل پیش‌داوری نیستم. ضمن اینکه همیشه منظورمان را واضح و بدون تفسیر بیان می‌کنیم.

017 scissors

همدلی

ما بر اساس منطق، تحلیل و تصمیم عمل می‌کنیم و آن را با کمک و یاری یکدیگر به ثمر می‌رسانیم.

005 books

مربی گری

رهبران ما اعضای تیم‌شان را برای انجام وظایف رشد داده و بستر این رشد را فراهم می‌کنند.

023 adjustable lamp

با هم کار کردن

ما کارهایی را که می‌توانیم با هم انجام دهیم، فردی پیش نمی‌بریم و از با هم بودن لذت می‌بریم.