مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون_نوین_پارسیان_اهداف_و_چشم_اندازها

دستاورد اقتصادی

ارائه یک میلیون نفر/ساعت خدمات آموزشی کاربردی (با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی) به سازمانها و اقشار جامعه بصورت حضوری، مجازی و مکاتبه ای طی 5 سال آینده

ساختن اعتبار و برند پایدار

ما درک می کنیم که شهرت مهم است و ما می خواهیم در سراسر کشور و کشورهای منطقه به عنوان برترین ارائه کننده خدمات آموزشی با کیفیت بالا و رهبری آموزشی (مرجع) شناخته شویم.

و در نهایت اینکه؛

مسیری را در پیش می گیریم که در آن هر کسی، در هر کجای دنیا، بتواند نیاز آموزشی خود را با سریعترین دسترسی و بهترین تجربه یادگیری دنیا، مرتفع کند.