بطور کلی نرم افزار PDMS قابلیت تعریف یک پروژه در بالاترین سطح ممکن مدیریت پروژه, مدلسازی کامل واحد فرایندی در تمامی بخشها وخروجی فایل بصورت انواع گزارشگیری ها, نقشه ها و مدلهای سه بعدی را داراست.مهمترین ماژول های PDMS عبارتند از: DESIGN جهت مدلسازی یک واحد فرآیندی ازابتدا تا انتها با دقیقترین و کاملترین جزئیات بکار می­رود در این قسمت بخشهای مختلف واحدهای مکانیک، سازه، معماری، عمران و برق و … با توجه به شرح وظایف هر قسمت را می توان مدلسازی کرد.

معرفی دوره

بطور کلی نرم افزار PDMS قابلیت تعریف یک پروژه در بالاترین سطح ممکن مدیریت پروژه, مدلسازی کامل واحد فرایندی در تمامی بخشها وخروجی فایل بصورت انواع گزارشگیری ها, نقشه ها و مدلهای سه بعدی را داراست.مهمترین ماژول های PDMS عبارتند از: DESIGN جهت مدلسازی یک واحد فرآیندی ازابتدا تا انتها با دقیقترین و کاملترین جزئیات بکار می­رود در این قسمت بخشهای مختلف واحدهای مکانیک، سازه، معماری، عمران و برق و … با توجه به شرح وظایف هر قسمت را می توان مدلسازی کرد. از جمله مهمترین مواردی که در ماژول Design می­توان انجام داد ، مدلسازی کل Plant، بررسی برخورداجزاء مختلف، مشاهده آخرین عملیات انجام شده کاربران، گزارشگیری از مدل و مشاهده نمای کلی plant می باشد. ADMIN تعریف پروژه، ایجاد بانکهای اطلاعاتی، تعریف کاربران، ایجاد محدوده کاری برای هر کاربر، تعریفpassword و مدیریت کلی datase و نرم افزار از کاربرد های این ماژول است. انتظار می­رود کهadmin یک پروژه بر کلیه قسمتهای مختلفpdms تسلط کافی داشته و توانایی رفع مشکلات کاربران دیگر را داشته باشد PARAGON , SPECON جهت تعریف PMS (PIPING MATERIAL SPECIFICATION) پروژه در بخش PIPING و ایجاد کاتالوگهای مورد نیاز بخشهای, Piping Instrument . Structure وسایر بخشها بکارمی­رود. به طور کلی المانهایی که توسط واحدهای مختلف در محیط Design استفاده می شوند در ابتدا در محیط Paragon یا Specon براساس استانداردهای طراحی و جداول و داده ­های پروژه وارد نرم افزار می شوند. ISODRAFT برای تهیه نقشه ایزومتریک که از مدارک خروجی از محیط مدل شده استفاده می شود. نقشه­ های خروجی با نرم افزار اتوکد قابل ویرایش می­باشد و در قسمت اجرایی سایت بکار می­رود.دراین ماژول تنظیمات کلی برای خروجی نقشه ها و سایز بندی آنها و مدیریت بر روی چگونگی فایل خروجی تعریف می شود DRAFT جهت تهیه نماهای مختلف ، نقشه­ های PLOT PLAN جهت جانمایی تجهیزات و لوله ­ها یا سایر المان های موجود درPlant بکار می­رود .نقشه های خروجی قابلیت ویرایش در اتوکد را دارند و در فاز ساخت پروژه ها کاربرد فراوانی دارد. دراین ماژول تنظیمات کلی خروجی نقشه ها وسایز بندی آنها و مدیریت بر روی فایلهای خروجی مانند رنگ, سایز, فونت, محل ذخیره اطلاعات, اندازه گذاری ها, ایجاد TAG بر روی تجهیزات و دیگر تنظیمات تعریف می شود. SPOOLER جهت تقسیم ­بندی خطوط Isometric در Shop و در فاز ساخت پروژه کاربرد دارد.

اهداف دوره

آشنایی با ماژول های پیشرفته PDMS و کاربرد آنها

محتوای دوره

 • آموزش نحوه مدل‌سازی  Cable trays، Hvac ،Structure  با جزئیات و سایر اقلام مورد نیاز
 • ورود به بخش Beam & Column و Structure Application و آشنایی با محیط
 • نحوه ساخت  Site، Zone ، Structure
 • نحوه انتخاب Frame work و  Substructure
 • نحوه انتخاب اجزاء Structure و انتخاب مقطع از کاتالوگ
 • استفاده از پیش‌فرض‌های موجود برای مدل‌سازی  Structure
 • انواع  Stretch،trim ، copy ،move  مورد نیاز در مدل‌سازی  Structure
 • شرح منوهای Beam & Column مورد نیاز در مدل‌سازی  Structure
 • ورود به بخش ASL Modeler از Structure Application و آشنایی با محیط آن
 • مدل‌سازی  Plat Form stair،Ladder  و…
 • ساخت List و سایر گزارش‌گیری‌ها
 • شاخه اصلی  Cable trays
 • نحوه انتخاب  Branch، Branch ، Tail
 • نحوه انتخاب Cable Trays Components و اصطلاحات مورد نیاز
 • تغییر Spec و سایر Modification روی  Components
 • انواع  copy، move ،…مورد نیاز در مدل‌سازی  Cable trays
 • ورود به Equipment Application و ساخت تجهیزات مورد نیاز
 • شرح و ارائه ماکروهای Cable trays در محیط PDMS و آشنایی کاربران با ماکروها
 • ورود به Hvac Designer Application و آشنایی با محیط آن و ساخت

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان