برخی از مجوزات فنی و غیرفنی مجتمع آموزشی علوم و فنون نوین پارسیان

1

مجوز مرکز مشاوره ،اطلاعرسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت کار و امور اجتماعی استان البرز

4

مجوز واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن تجارت استان البرز

mojaveze markaze tahqiqat

مجوز برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار از وزارت کار معاونت روابط کار

UP

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

Nezam keshavarzi 1

گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

sanat

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت