دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره (مهر 1400)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مذاکره رایج ترین و مهم ترین وسیله ارتباطی بین انسان هاست. انسان…
1
رایگان!

دوره آموزشی حقوق ارباب رجوع

1. جلسه اول قسمت اول ویدئو 01:00 پیش نمایش 2. جلسه دوم قسمت دوم ویدئو 01:00 پیش نمایش 3. جلسه…
150
رایگان!

دوره آموزشی قوانین مالیاتی

1. جلسه اول قسمت اول ویدئو 26:10 پیش نمایش 2. جلسه دوم قسمت دوم ویدئو 22:30 پیش نمایش 3. جلسه…
7
رایگان!

وبینار تخصصی قوانین کار و تامین اجتماعی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل های بخش اول : قانون کار توضيح مباحث مربوط به قانون…
20
رایگان!