کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی نوین پارسیان

کشاورزی و منابع طبیعی نقش حیاتی در جامعه ما ایفا می کنند و مواد غذایی را برای ما فراهم می کنندکه در مواد و خدمات ضروری اکوسیستم وابستگی متقابل بین کشاورزی و منابع طبیعی برای توسعه پایدار و رفاه هر دو جمعیت انسانی و محیط زیست بسیار مهم است. از این رو شرکت نوین پارسیان دپارتمان هایی را در زمینه کارگاه های آموزشی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای و کلاس های مختلف دیگری را در زمینه های اصول و مبانی طراحی فضای سبز و کلاس های جامع و کاملی را با کمک نرم افزار های پیشرفته برگزار میکند. 

کشاورزی شامل چه تولیداتی است؟

کشاورزی شامل کشت محصولات زراعی، پرورش دام و مدیریت زمین برای اهداف تولیدی است. این بخش ضروری است که تقاضای فزاینده برای غذا به دلیل رشد جمعیت را برآورده می کند. هدف فعالیت های کشاورزی پایدار بهینه سازی بهره وری در عین به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی است.

از سوی دیگر، منابع طبیعی به مواد و منابع انرژی تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید زمین اشاره دارد که از حیات و فعالیت های انسانی پشتیبانی می کند. آنها شامل جنگل ها، آب، مواد معدنی، سوخت های فسیلی و تنوع زیستی هستند. 

دپارتمان کشاورزی و منابع طبیعی نوین پارسیان کلاس هایی در جهت ارتقا و رشد دانشپذیران با خلاقیت های بالا و با مبانی اصولی در نظر گرفته است و در پایان با ارائه گواهینامه به فارغ التحصیلان این امکان را میدهد در زمینه کشاورزی رشد و پیشرفت کنند. 

منابع طبیعی چه نقشی در کشاورزی دارد؟

زمین: زمین زیربنای کشاورزی است. بستری را برای کشت محصولات زراعی، دامپروری و زراعت جنگلی فراهم می کند. با این حال، در دسترس بودن زمین قابل کشت محدود است و استفاده پایدار از آن برای تضمین امنیت غذایی بلندمدت بسیار مهم است.

آب: آب یک منبع حیاتی برای کشاورزی است که آبیاری را قادر می سازد رشد محصول و هیدراتاسیون دام را حفظ کند. شیوه های مدیریت آب کارآمد مانند آبیاری قطره ای و برداشت آب باران برای حفظ منابع آب و به حداقل رساندن ضایعات ضروری است.

تنوع زیستی: تنوع زیستی به انواع گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم ها در اکوسیستم ها اطلاق می شود. سیستم‌های کشاورزی که تنوع زیستی را از طریق اعمالی مانند تناوب زراعی، چندفرهنگی، و حفظ زیستگاه پذیرفته‌اند، تعادل اکولوژیکی، کنترل آفات و سلامت خاک را ارتقا می‌دهند.

خاک: خاک های سالم برای بهره وری کشاورزی حیاتی هستند. خاک مواد مغذی ضروری، حفظ آب و محیطی برای رشد گیاه فراهم می کند. شیوه های مدیریت پایدار خاک، مانند کشاورزی ارگانیک، کشت پوششی و خاک ورزی حفاظتی، به جلوگیری از فرسایش، حفظ باروری و کاهش آلودگی کمک می کند.

آب و هوا: کشاورزی هم تحت تأثیر الگوهای اقلیمی است و هم بر آن تأثیر می گذارد. تغییرات آب و هوایی از طریق رویدادهای شدید آب و هوایی، تغییر فصول و تغییر الگوهای بارندگی، کشاورزی را با چالش هایی مواجه می کند. شیوه های کشاورزی پایدار می تواند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جداسازی کربن در خاک به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک کند.

کشاورزی نوین پارسیان

اهداف موسسه آموزشی نوین پارسیان در دپارتمان کشاورزی و منابع طبیعی 

موسسه آموزشی نوین پارسیان کوشیده است برای اطمینان از پایداری بلندمدت کشاورزی و منابع طبیعی، اتخاذ شیوه‌هایی که حفاظت، کارایی و انعطاف‌پذیری را ارتقا می‌دهند و بسیار مهم است را به علاقمندان این حوزه که شامل برنامه ریزی کاربری پایدار زمین، فناوری های کشاورزی دقیق، سیستم های مدیریت آب کارآمد، زراعت جنگل، حفاظت از تنوع زیستی است را به طور کاربردی آموزش دهد. محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد